לקריאת הנאום
(PDF)

 

תשנ"ח - נאומו של אביתר גושן

 

 

 

 

created by Moran Lefler, Lilach Naim & Liat Sherman © 2007