קריטריונים לקבלת המלגה

  1. המלגות יינתנו השנה לתלמידי תואר ראשון, שנים ב' ו-ג' ותלמידי תוכנית "אתגר" (תוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב לתלמידי תיכון מצטיינים).

  2. סטודנטים שנה ד' ואילך, או סטודנטים שסיימו לימודיהם, לא יזכו במלגה.

  3. דרישות מינימום: 30 נ"ז לתלמידי המסלול החד-חוגי, 16 נ"ז לתלמידי המסלול הדו-חוגי (כמו בשנים קודמות).

  4. המלגות יינתנו על סמך ההישגים בשנה"ל האחרונה בלבד (שנה"ל תשע"ו).

 

created by Moran Lefler, Lilach Naim & Liat Sherman © 2007